วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Final Design Project: ส3.(Results)การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ในเว็บไซต์ issuu.com

สรุปการทำงาน Final Project Sweet corn ผ่าน Google Presentation

Final Design Project: ส3.(Results)

สรุปการดำเนินงานตามหลัก 3ส.


ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
1.สืบค้นจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสินค้า
- บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพด โดยทั่วไปที่เห็นเป็นการห่อถุงพลาสติกใสหรือการบรรจุลงในขวดพลาสติกฝาเปิดเพื่อสะดวกเวลาเปิดรับประทาน
- กราฟิกที่ใช้ จะใช้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า และป้ายที่ใช้สำหรับปิดปากบรรจุภัณฑ์
-กราฟฟิกไม่เน้นสีสันมากมาย
  เริ่มต้นสืบค้นข้อมูลสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน สินค้าแปรรูปของข้าวโพดหวานที่มีและศึกษากราฟฟิก การออกแบบ ประเภทสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีสินค้าที่หลากหลายขึ้น
การตรวจสอบและศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเพื่อนำมาพัฒนาโดยการศึกเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง     วิเคราะห์โลโก้ ส่วนใหญ่จะใช้ภาพกราฟฟิกของข้าวโพดมาเป็นโลโก้หรือส่วนหนึ่งในโลโก้ สีที่ใช้เป็นสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งสือได้โดยตรงคือข้าวโพดนั้นเองและสีฟอนต์จะเป็นสีดำเพื่อให้อ่านได้ชัดเจนและนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้าโดย
2.สมมติฐาน
ต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพดโดยที่รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่ได้แนวคิดมาจากข้าวโพดจริง
-ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษและสามารถเปิดบริโภคได้ง่าย
-สามาถเก็บป้องกันความชื้นที่จะให้สินค้าหมดสภาพด้วยการใช้ถุงพลาสติกเป็นบบรจุภัณฑ์ภายใน
-สร้างบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่และเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย

แบบจำลองคล้ายจริง ครั้งที่ 1


ปัญหา เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 1
1.             ลำบากขั้นตอนกระบวนการบรรจุสินค้าลง
2.             ปากเปิดขนาดบรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กเกินไป
3.             ชื่อสินค้าและโลโก้ไม่สร้างแรงจูงใจการซื้อมากนัก
4.             รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ค่อนค้างเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองอาจทำให้สินเปลืองค้าใช้จ่าย
5.             ใส่ผลิตภัณฑ์ได้จำนอนน้อยเกินไป
แก้ไขและปรับปรุงครั้งที่ 1
1.เปลี่ยนชื่อสินค้า และโลโก้
2.เปลี่ยนรูปทรงของบรรจุภัณฑ์จากขนาดเดิม
3.ใช้ภาพสินค้าจริงเป็นภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์
แบบจำลองคล้ายจริง ครั้งที่ 2
                เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องกระดาษ ภายในเคลือบด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์ มีฝาปิดปากขวดและกราฟิกติดลงบนฝาพลาสติกด้วย
ปัญหาครั้งที่ 2
1.ชื่อสินค้าและโลโก้ไม่เหมาะกับสินค้า
2.การจัดวางไม่มีความเป็นเอกภาพ
3.ภาพประกอบดูไม่น่าสนใจ มีลักษณะคล้ายสินค้าเน่าเสีย ไม่น่ารับประทาน
แก้ไขและปรับปรุงครั้งที่  2
1.เปลี่ยนชื่อสินค้า และโลโก้
2.แก้สีโดนใช้สีโทนร้อน
3.ถ่ายภาพสินค้าใหม่ ให้สินค้ามีแรงดึงดูดดูน่ารับประทาน
4.จักวางองค์ประกอบบนฉลากใหม่
3.สรุป
ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
1.ดำเนินการตามแบบที่ออกแบบไว้และจำทำแบบจำลองคล้ายของจริง

2..ถ่ายภาพสินค้าเพื่อไดพคัททำภาพประกอบ


4.ออกแบบโลโก้5.จัดทำ ART WORK วัดขนาดตามจริง


7.สร้างแบบจำลองคล้ายจริง
รายละเอียดเกี่ยวกับกราฟิกบนฉลาก
1 ฟอนต์ที่ใช้ในการออกแบบ
ks_ksam regular
DSL Display Regular
Adube Arobic
ZF-Imright
-DB Selom Bold
-JS Chaimo
2.สีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ชิ้นที่1 รสพริก โหมด CMYK

สร้างแบบจำลองบรรจุภัณฑ์คล้ายจิง
วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปงานโปรเจคครั้งที่1 present

สัปดาห์ที่ 12-15 ขั้นสรุป และออกแบบคล้ายของจริง


PODIES POP PACKAGING (FINAL PROECT)
งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพดอบ เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์ได้ยึดหลักในการหยิบจัยบริโภคง่ายขึ้น เป็นกระป่องกระดาษทรงกระบอก สูง21เซนติเมตร ใช้กระดาษคราฟเพื่อเป็นการลดบริมาณการใช้กระดาษ ภายในเคลือบด้วยอลูมีเนียมฟรอยด์ และใช้กราฟฟิกที่สะดุดตา


ฝาปิดชั้นแรกเป็นกระดาษเคลือบอลูมีเนียม รัศมี3.5เซนติเมตรและมีฝาปิดแบบพลาสติกข้างนอกด้วย โดยการนำกราฟฟิกที่เป็นโลโก้ขนาดเท่าฝาติดลง

ใช้รูปสินค้าเป็นภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์สามารถเห็นได้ทุกมุมของบรรจุภัรฑ์บรรจุภัรฑ์มีทั้งหมดสามรส สามสี สีน้ำเงินเป็นรสต้นตำรับ สีเขียวรสชีส สีแดงรสพริก และยังอาจสามารถเพิ่มรสชาติของข้าวเกรียบข้าวโพดได้อีกมากมาย
Mood bord present

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ PODIE POP

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 10

ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ ศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ออกแบบ

ส่งแบบเก็ตครั้งแรกสัปดาห์ที่9

สืบค้นข้อมูล

เริ่มต้นสืบค้นข้อมูลสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวโพดหวาน สินค้าแปรรูปของข้าวโพดหวานที่มีและศึกษากราฟฟิก การออกแบบ ประเภทสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีสินค้าที่หลากหลายขึ้น

การตรวจสอบและศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเพื่อนำมาพัฒนาโดยการศึกเก็บรวมรวมข้อมูลต่างและนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้า โดยสินค้าที่ศึกษามีดังต่อไปนี้

1.สินค้า CORN FLAKES ศึกษาและสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกราฟฟิก การจัดวาง การออปแบบ การใช้สี โลโก้ซึ่งสินค้าชนิดนี้มีทั้งหมดหกยี้ห้อ

2.สินค้า ขนมที่ทำจากข้าวโพด ศึกษาและสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกราฟฟิก การจัดวาง การออกแบบ การใช้สี โลโก้ซึ่งสินค้าชนิดนี้มีทั้งหมดห้ายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ เป็นถุงพลาสติก


3.สินค้า แป้งข้าวโพด ศึกษาและสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกราฟฟิก การจัดวาง การออกแบบ การใช้สี โลโก้ซึ่งสินค้าชนิดนี้มีทั้งหมดสี่ยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์มีทั้งกล่องกระดาษและถงพลาสติก โดยต้องคำนึงถึงว่าสินค้าประเภทนี้ต้องปลอดความชื้นด้วย
4.สินค้า TACO ศึกษาและสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกราฟฟิก การจัดวาง การออกแบบ การใช้สี โลโก้ซึ่งสินค้าชนิดนี้มีทั้งหมดสสองยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษ
5.สินค้าประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกราฟฟิก การจัดวาง การออกแบบ การใช้สี โลโก้ซึ่งเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการออกแบบ และศึกษางานออกแบบกราฟฟิกจากสินค้าประเภทอื่นๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้ด้วยศึกษาและสืบค้นโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพด


วิเคราะห์โลโก้ ส่วนใหญ่จะใช้ภาพกราฟฟิกของข้าวโพดมาเป็นโลโก้หรือส่วนหนึ่งในโลโก้ สีที่ใช้เป็นสีเขียวกับสีเหลือง ซึ่งสือได้โดยตรงคือข้าวโพดนั้นเอง และสีฟอนต์จะเป็นสีดำเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน


วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 HUNKY  ( Thai Scarf Packaging)
โจทย์ : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ประเภทที่จะเข้าประกวด  : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย 
สำหรับสินค้าทั่วไประยะเวลาดำเนินการ : 26-มิย.-11 สิงหาคม 2554 แผนงานHUNKY Packaging1.    

ก.วัตถุประสงค์ของการออกแบบของเล่น 
  1. เพื่อต้องการศึกษา ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ     
     1.1 ศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน          
     1.2 ศึกษาและวิเคราะห์โลโก้และกราฟิกที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์         
     1.3 ศึกษาเกี่ยววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์      
 2. เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบ      
 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าและเพื่อรณรงค์ประหยัดใช้     กระดาษภายใต้หัวข้อเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(Graphic Appeal)      
 4. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างผลงานที่ใช้งานได้จริง       
 5.เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยกับบรรจุภัณฑ์ข.แนวความคิดในการออกแบบ HUNKY Packaging       

1. ความต้องการและจุดมุ่งหมาย(Concept)       ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้าผ้าผันคอซึ่งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีเพคเกจไม่มากนักและเพื่อรณรงค์ประหยัดใช้กระดาษ ภายใต้หัวข้อเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระดาษรีไซเคิลเพื่อลดต้นทุนการผลิต และลายกราฟฟิกที่ดูเรียบง่าย และเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้มีบรรจุภัณฑ์ทีน่าใช้ยิ่งขึ้น    
   2. รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs)           
   2.1 บรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นลายผ้าได้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ซื้อ          
  2.2 บรรจุภัณฑ์มีความคงทนแข็งแรง           
  2.3 สามารถหิ้วได้โดยไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ถือเป็นการลดปริมาณขยะได้อีกหนึ่งแนวทางหนึ่ง               2.4 รูปทรงของบรรจุถัณฑ์เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วมีผ้าคาดตรงขึงกลาง ซึ่งได้แนวคิดมาจากการห่ออาหาร การห่อข้าว การห่อต่างๆที่ใช้ผ้าในการห่อแล้วผูกมัดปลาย            
2.5.เน้นรูปทรงสามเหลี่ยมที่ได้แนวคิดมาจากลายไทยกลีบบัวบัว            
2.6.เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่วัยรุ่นและวัยทำงานซึ่งเป็นวัยที่มีมีกำลังซื้อมากและตัวบรรจุภัณฑ์เหมาะกับผู้ที่มีรสนิยมและชอบในงานออกแบบที่แปลกใหม่

sketh idea 

โดยมีขั้นตอนการออกแบบ การแก้ปัโญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งสำเร็จเป็นผลงานออกแบบที่ใช้งานได้จริงดังนี้   ร่างแบบเพื่อหารูปแบบที่จะนำไปสู่การพัฒนา


HUNKY Packaging SKETCH DESIGN & ANALYSIS
           
1.ตัวบรรจุภัรฑ์ขั้นแรกเป็นบรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายมากโดยการใช้พลาสติกห่อหุ้มตัวสินค้าแล้วใช้ผ้าผูกมัดเพื่อเป็นบรจุภัณฑ์ชิ้นที่สอง
วิเคราะห์แบบ( รูปแสดงการร่าง-ต่อแบบ )
- สร้างภาพกราฟิกได้น้อย
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สองอาจใช้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
   - การจัดวางในชั้นวางขายอาจจัดวางได้ไม่มากนัก มีการจำกัดในการตั้งโชว์
   - ผู้ไม่สามรถเห็นลายและเนื้อผ้าสินค้าแบบจริง
   - มีข้อดีคือ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทีเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองโดยการใช้ผ้าห่อแทน
   - ลูกค้าสามรถใช้ผ้าที่ใช้ห่อทำประโยชน์อย่างอื่นได้2. ภาพการห่อบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผ้าห่อ
   - เก็บยาก เนื่องจากลูกค้าอาจเสียเวลาในการมัดเก็บ
   - หากตั้งโชว์นานๆผ้าอาจเสียหายหรือสีซีดได้
   - หาลายผ้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองให้ตรงกับลายจริงไม่ได้หรืออาจหาได้แต่ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองต้องใช้ต้นทุนสูง
วิเคราะห์แบบ
ปรับเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการใช้ผ้ามาห่อเป็นการใช้กระดาษห่อหุ้มแทน
- บรรจุภัณฑ์มีช่องเปิดอาจทำให้สินค้าเลอะหรือเกืดความเสียหายได้
- ใช้คลิปหนีบไม่เกิดความสวยงาม
- กระดาษที่ใช้คาดข้างไม่เกิดประโยชน์มากนักอาจเป็นการสิ้นเปลืองเสียเปล่า
ไม่สามารถจัดเก็บบนชั้นวางสิ้นค้าแบบซ้อนๆกันได้
- ข้อดี ใช้ประโยชน์จากกระดาษโดยการแสดงลายผ้าบนกระดาษแทนใช้ผ้าจริง
4.บรรจุภัณฑ์ HUNKY Packag หลังจากได้รับการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโดย
- ใช้พลาสติกหุ้มบริเวณที่เปิดช่องสำหรับโชวืสินค้า
- กระดาษที่ใช้คาดสามารถใช้ประโยชน์เป็นหูหิ้วได้ เพื่อเป็นลดการใช้บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง


แนวความคิด. บรรจุภัณฑ์ที่นำแนวคิดมาจากการห่อผ้า แต่ใช้กระดาษรีไซเคิลแทนการใช้ผ้าโดยกระดาษที่ใช้คาดใช้โชว์ลายผ้าโดยลูกค้าไม่ต้องกังวลใจในการเลือกลาย รุปทรงบรรจุภัณฑ์เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เพราะมีมุมและด้านที่สามารถต่อประกอบได้ หลายทิศทางเมื่อนำไปจัดวางหรือจัดแสดง สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์แบบลงตัวและรูปทรงสามเหลี่ยมนั้นได้แรงบรรดาลใจมาจากภาพวาดลายไทยที่เป็นภาพสามเหลี่ยม เช่นลายกลีบบัว ลายเทพพนม จากแบบที่ปรากฏ จะเห็นว่ามีข้อจำกัดในการจัดวาง การเจาะให้เป็นช่อง เนื่องจาก ต้องการแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ของจริง ทำให้บรรจุภัณฑ์มีความกระทัดรัด
การพัฒนาแบบของเล่น: HUNKY Packag
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บรรจุภัณฑ์ให้เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์ จึงพัฒนาแบบมาให้สามารถเป็น
การกำหนดแบบ วัสดุแบบสามเหลี่ยมที่สามารถพับเก็บ

รายละเอียด LOGO


สายคาดสินผลิตภัณฑ์แบบบรรจุภัณฑ์ HUNKY 


วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและแก้ไข

ปัญหาที่เกิด
1.             สีโลโก้สินค้าบนบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกัน
2.             เนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักไม่มากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีหูหิ้ว
3.             สินค้าไม่มีการห่อหุ้มอาจทำให้เกิดความสกปรกและชำรุดได้
4.             สายคาดสินค้าที่มีการใช้กาวติดอาจทำให้กาวเลอะผ้าได้
5.             โลโก้ที่ใช้ภาพผีเสื้อแทนตัวเอช ทำให้เข้าใจไม่ชัดเจน
6.             ข้อความบรรยายสินค้าไม่มี
7.             ไม่มีรายละเอียด ประโยชน์ และสรรคุณของสินค้า
 แนวทางแก้ไข
1.             โลโก้ใช้สีเดียวกันเพื่อลดต้นทุนการพิมพ์
LOGO ได้รับการปรับปรุง
2.             บรรจุภัณฑ์ไม่ต้องมีหูหิ้ว แต่เป็นกล่องสำหรับห่อของขวัญเพื่อป็นของที่ระลึกแทน ตัวบรรจุภัณฑ์จริงมีการลดขนาดลงให้พอดีกับสินค้าและสะดวกในการจัดวางและขนส่ง
                                                           บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองสำหรับห่อเป็นของฝาก     บรรจุภัณฑ์ HUNKYแพทเทินกล่อง สี่แบบ
3.             ใช้หวายสานซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านในการการห่อหุ้ม เนื่องจากมีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ใช้หวายสานห่อหุ้มสินค้าและมีTAG
TAG ติดกับสินค้าและสติ๊กเกอร์

4.             โลโก้สินค้าปรับปรุงโดยการเติมตัวพยัญชนะเอชเข้าไปเพื่อความชัดเจนและอ่านง่าย
5.             เปลี่ยนก็อปปี้ของสินค้าเพื่อให้ตัวสินค้าน่าสนใจขึ้น
เปลี่ยนก็อปปี้สินค้าเพื่อให้สินค้าน่าสนในยิ่งขึ้น ผ้าพันคอเส้นใยธรรมชาติ ถอมือ เบา นุ่มสบาย
“Hand-woven cotton Comfort
สินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับเป็นของที่ระลึก
ภาพแสดงการประกอบบรรจุภัณฑ์


บรรจุภัณฑ์และสินค้า

ด้านหน้าของกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่เป็นของชำร่วย

                                                                       วิธีการจัดวางสำหรับวางจำหน่าย

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...